اسپلیت کانالی کم مصرف 24000 (R410a inverter) GDS-24P1T1A

استعلام تلفنی

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب

قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه

قابلیت تغییر دریچه مکش هوا

مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا

افزودن به علاقه مندیافزودن به مقایسه